Centrum logistyczne

30.09.2009 r.

Otwarcie Logistycznego Centrum Nowej Generacji INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie pod Krakowem – Cholerzyn 382, 32-060 Liszki. Całkowity koszt realizacji projektu zgodnie z Umową oraz późniejszymi aneksami opiewa na kwotę 21 114 477,16zł. Dofinansowanie realizacji projektu zatwierdzono na kwotę 9 337 933,37zł w tym 85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  oraz 15% kwoty w formie dotacji celowej.


3.11.2009 r.

W Oslo odbyła się II konferencja RFID/EPC organizowana przez RFID Innovation Centre/GS1 Norway.  I konferencja EPC/RFID w 2008 roku zgromadziła 180 uczestników, zarówno z Norwegii jak i z innych krajów Unii Europejskiej. W roku 2009 na konferencji wystąpiło 14 instytucji, w tym IBM, Microsoft, GS1 Smart Centre a także Instytut Logistyki i Magazynowania, który zaprezentował wdrożenie systemu EPC/RFID w firmie INTERSPORT Polska S.A., będące pierwszym tego typu projektem w Polsce i jednym z pierwszych w Europie.


12.05.2010 r.

Jury konkursu o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Logistycznego 2010 przyznało wyróżnienie dla firmy INTERSPORT Polska S.A. za podjęcie i realizację projektu: „Wdrożenie Innowacyjnej Technologii EPC/RFID w Logistycznym Centrum Nowej Generacji firmy INTERSPORT Polska S.A. ”.


06.2010 r.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Główny Urząd Nadzoru Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury przyznali Nagrodę II Stopnia w konkursie PZITB „Budowa Roku 2009” inwestorowi: INTERSPORT Polska S.A. oraz generalnemu wykonawcy: Przedsiębiorstwu Usługowo-Budowlanemu WAKO mgr inż. J. Wasilewski, mgr inż. Z. Kowalik Spółka Jawna w Krakowie.


Galeria


sport to the people