Transmisja WZA

Zapraszamy na transmisję obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INTERSPORT Polska S.A. zwołanego na dzień
25 listopada 2020 r. o godz. 10:00

sport to the people