Transmisja WZA

Poniżej zamieszczamy zapis transmisji
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INTERSPORT Polska S.A. zwołanego na dzień
27 września 2019 r. o godz. 10:00

sport to the people