Opinia biegłego rewidenta


Zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2015.0.1011), Rada Nadzorcza INTERSPORT Polska S.A. przy wyborze podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki przyjęła zasadę rotacji kluczowego biegłego rewidenta co najmniej raz na 5 lat.


Załączniki
sport to the people