Transmisja WZA

Zapraszamy na transmisję on-line Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERSPORT Polska S.A. w dniu 30 czerwca br. o godz. 9.00

sport to the people