WZA w dniu 15.06.2011 r.

Kontakt dla akcjonariuszy:  wza@intersport.pl

Materiały:

Przed posiedzeniem ZWZ:
  • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - więcej,
  • Informacje dla Akcjonariuszy - więcej,
  • Proponowany porządek obrad - więcej,
  • Projekty uchwał z uzasadnieniem - więcej,
  • Opinia Rady Nadzorczej na tema projektów uchwał - więcej,
  • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce - więcej,
  • Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania - więcej,
Po posiedzeniu ZWZ:
  • Lista akcjonariuszy obecnych na ZWZ - powyżej 5% - więcej
  • Uchwały podjęte przez ZWZ INTERSPORT Polska SA - więcej,
  • Wyniki głosowania - więcej.

Raporty bieżące w sprawie ZWZ:

sport to the people