Transmisja NWZA

Poniżej zamieszczamy zapis transmisji
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INTERSPORT Polska S.A. zwołanego na dzień
27 lutego 2020 r. o godz. 10:00

sport to the people