Transmisja NWZA

Zapis transmisji on-line
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INTERSPORT Polska S.A.
w dniu 27 września 2017r. o godz. 9.30

sport to the people