Kalendarium 2022/2023   1. Raport roczny:
   • za rok obrotowy 2021/2022 trwający od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.
   - zostanie opublikowany 15
    lipca 2022 r. (piątek).

   2. Raport półroczny:
   • za I półrocze roku obrotowego 2022/2023 trwające od 1 kwietnia 2022 r. do 30 września 2022 r.
   - zostanie opublikowany 21 grudnia 2022 r. (środa).


   3. Raporty kwartalne:

   • za I kwartał roku obrotowego 2022/2023 trwający od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
   - zostanie opublikowany 22 sierpnia 2022 r. (poniedziałek).

   • za III kwartał roku obrotowego 2022/2023 trwający od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
   - zostanie opublikowany 22 lutego 2023 r. (środa).   Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. Spółka nie będzie publikować
   raportu okresowego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego 2022/2023.

sport to the people