Kalendarium 2020/2021   1. Raport roczny:
   • za rok obrotowy 2019/2020 trwający od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.
   - zostanie opublikowany
   31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek).

   2. Raport półroczny:
   • za I półrocze roku obrotowego 2020/2021 trwające od 1 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r.
   - zostanie opublikowany 30 grudnia 2020 r. (środa).


   3. Raporty kwartalne:

   • za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 trwający od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
   - zostanie opublikowany 30 września 2020 r. (środa).

   • za III kwartał roku obrotowego 2020/2021 trwający od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
   - zostanie opublikowany 26 lutego 2021 r. (piątek).   Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. Spółka nie będzie publikować
   raportu okresowego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego 2020/2021.

sport to the people