Kalendarium 2022/2023      1. Raport roczny:
      • za rok obrotowy 2021/2022 trwający od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.
      - zostanie opublikowany 15
       lipca 2022 r. (piątek).

      2. Raport półroczny:
      • za I półrocze roku obrotowego 2022/2023 trwające od 1 kwietnia 2022 r. do 30 września 2022 r.
      - zostanie opublikowany 21 grudnia 2020 r. (środa).


      3. Raporty kwartalne:

      • za I kwartał roku obrotowego 2022/2023 trwający od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
      - zostanie opublikowany 22 sierpnia 2022 r. (poniedziałek).

      • za III kwartał roku obrotowego 2022/2023 trwający od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
      - zostanie opublikowany 22 lutego 2023 r. (środa).      Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. Spółka nie będzie publikować
      raportu okresowego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego 2022/2023.

sport to the people