Strategia rozwoju

Głównym elementem strategii rozwoju INTERSPORT Polska S.A. jest rozwój detalicznej sieci sklepów sportowych INTERSPORT z naciskiem na optymalizację kosztów wszystkich planowanych inwestycji.

  Strategia rozwoju w najbliższych latach realizowana będzie poprzez:
  • dalszy, dynamiczny rozwój sieci sklepów INTERSPORT w Polsce,
  • jednolity, przejrzysty wygląd sklepów zgodny z koncepcją sklepu modelowego,
  • kształtowanie najlepszej oferty asortymentowej,
  • zwiększenie dostępności oferty usług serwisu narciarskiego, rowerowego oraz tenisowego,
  • ciągłą poprawę obsługi klientów m.in. poprzez szkolenia i specjalny program oceny pracowników,
  • działania uzupełniające.
Spółka starannie wybiera lokalizacje swoich salonów, tj. w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców w najlepszych centrach handlowych. Dogodna lokalizacja ma zapewnić masowy przepływ potencjalnych klientów, do których Spółka kieruje swoją ofertę artykułów sportowych. INTERSPORT Polska S.A. planuje uruchamianie 1-2  sklepów rocznie, co powinno zapewnić jej utrzymanie pozycji lidera pod względem ilości sklepów sportowych w Polsce oraz wiodącego udziału w rynku sportowym.  


Załączniki
sport to the people