Transmisja ZWZ

Zapraszamy na transmisję obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INTERSPORT Polska S.A. zwołanego na dzień
29 września 2022 r. o godz. 10:00

https://www.youtube.com/watch?v=2DFA4hh51JI&list=PLcgU_QqU1twNBZQoODRzK7_ViMCeGoL3P&index=2


sport to the people