Transmisja NWZA

Zapraszamy na transmisję obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INTERSPORT Polska S.A. zwołanego na dzień
31 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00sport to the people