Materiały na NWZAZarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, stosownie do §38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych oraz stosownie do „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w załączeniu przekazuje materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382.

Poniżej materiały na ZWZA INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2017 r.:


Załączniki
sport to the people