Grupa INTERSPORT

Grupa INTERSPORT jest największą na świecie organizacją zajmującą się detaliczną sprzedażą artykułów sportowych reprezentowaną w 57 krajach na wszystkich pięciu kontynentach. Roczna sprzedaż prowadzona w 5.421 punktach sprzedaży zrzeszonych pod szyldem INTERSPORT wyniosła w 2019 roku 12,3 Mld € łącznie z podatkiem VAT z dynamiką r/r na poziomie 3,2%.


Grupa INTERSPORT zrzesza podmioty, które:
(1) prowadzą samodzielną działalność gospodarczą,
(2) mają prawo do posługiwania się znakiem towarowym INTERSPORT i handlowania markami własnymi INTERSPORT,
(3) dokonują wspólnych zakupów,
(4) korzystają ze wspólnego modelu działalności gospodarczej, ujętego w formie ujednoliconych międzynarodowo standardów.

sport to the people