Wybrane dane finansowe

Społka INTERSPORT Polska S.A. za rok obrotowy zakończony 31 marca 2021 roku wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 156.321 tys. zł, czyli o 25,1% niższe wobec 208.700 tys. zł osiągniętych w analogicznym okresie (od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 roku). W okresie od 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 r., Społka zanotowała stratę brutto w wysokości 27.112 tys. zł przy stracie brutto na poziomie 6.666 tys. zł w analogicznym okresie. EBIT wyniosł -26.544 tys. zł, zaś EBITDA kształtowała się na poziomie -20.082 tys. zł.

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE
(dane w tys. zł)

ROK 2020/2021
od
01.04.2020
 do
31.03.2021

ROK 2019/2020
od 01.04.2019

do 31.03.2020

 Przychody ze sprzedaży ogółem

156 321

208 700

 Wynik brutto na sprzedaży

43 481

71 587

 Marża brutto na sprzedaży

27,8%

34,3%

 Wynik ze sprzedaży

-22 887

-7 463

 Rentowność ze sprzedaży

-14,6%

-3,6%

 Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)


-26 544

-5 752

 Marża EBIT

-17%

-2,8%

 EBITDA (EBIT + amortyzacja)

-20 082

192

Marża EBITDA

-12,8%

0,1%

Wynik brutto

-27 112

-6 666

 Wynik netto

-26 407

-6 175

sport to the people