Transmisja NWZA

Zapraszamy na transmisję obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INTERSPORT Polska S.A. zwołanego na dzień
17 listopada 2023 r. o godz. 10:00

https://www.youtube.com/watch?v=jhsZSkdZvmg&list=PLcgU_QqU1twNBZQoODRzK7_ViMCeGoL3P&index=2


sport to the people