Aktualności

Kaczmarek przejmuje stery Spółki

29-03-2021
Decyzją NWZ Akcjonariuszy Marek Kaczmarek objął z końcem marca br. stanowisko Prezesa Zarządu INTERSPORT Polska S.A., zastępując dotychczas pełniącego tę funkcję Artura Mikołajko. Jest to kolejny etap w rozwoju firmy.

Powołanie prokurentów Spółki,

22-03-2021

Zarząd Spółki na posiedzeniu w dniu 22 marca 2021 roku udzielił prokury łącznej Panu Janowi Pawłowi Holik oraz Panu Tomaszowi Michałowi Matonóg.

Zamknięcie sklepów INTERSPORT w galeriach handlowych.

18-03-2021
Od 20 marca do 9 kwietnia br. sieć INTERSPORT jest zmuszona zamknąć w całej Polsce sklepy zlokalizowane w galeriach handlowych. Spółka będzie prowadziła sprzedaż za pośrednictwem kanału e-commerce oraz sprzedaż hurtową z magazynu centralnego.

Uruchomienie środków PFR

04-03-2021
W dniu 4 marca br. zostały uruchomione dla INTERSPORT środki finansowe w wysokości 25.000.000 zł przyznane na okres 4 lat w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm”.

Sklep w Olsztynie, czasowo zamknięty

26-02-2021
W związku z zaostrzeniem restrykcji w województwie warmińsko-mazurskim wynikających z trwającego w Polsce stanu epidemii COVID-19, sieć INTERSPORT Polska zmuszona jest w okresie od 27 lutego br. -  do odwołania - zamknąć sklep INTERSPORT o powierzchni 633 m2 zlokalizowany w Galerii Warmińskiej w Olsztynie.

Aneksy i nowa umowa z mBank

17-02-2021
W dniu 17 lutego br. Spółka podpisala z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneksy przedłużające terminy spłaty umowy linii wieloproduktowej i umowy o kredyt inwestycyjny oraz zawarła umowę o nowy kredyt odnawialny w wysokości 5 mln PLN, która jest objęta gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego („BGK”) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynności PLG-FGP.

Aneks do Umowy PFR

11-02-2021
W dniu 11 lutego br. Spółka podpisała z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie Aneks nr 1 do Umowy Pożyczki Płynnościowej w maksymalnej wysokości do kwoty 25.000.000 zł przyznanej na okres 4 lat w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm” na zasadach i z zastrzeżeniem warunków wskazanych w Umowie Pożyczki.

Przedłużenie terminu spłaty

29-01-2021
W dniu 29 stycznia br. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie podpisał ze Spółką aneks przedłużający - do 31 marca 2021 roku - termin spłaty umowy linii wieloproduktowej o wartości 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych).

Niższe obroty w III kwartale 2020/2021

05-01-2021
W III kwartale roku obrotowego 2020/2021 Spółka odnotowała łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 40.114 tys. zł, czyli o 25,8% niższe rok do roku (było: 54.045 tys. zł) oraz wzrost o 100,3% dynamiki obrotów eCommerce stanowiącego 26,2% ogólnej sprzedaży detalicznej.

Nowy Rok 2021

30-12-2020
Nadchodzi rok 2021, z którym wiążemy duże nadzieje na powrót do normalności. W roku 2020 w związku z rozwojem pandemii mieliśmy zupełnie nietypową sytuację.

First Previous 1 2 3 4 Last

sport to the people