Informacje po WZANa WZA INTERSPORT Polska w dniu 13.06.2014 roku  w ramach wolnych wniosków głos zabrał p.Mateusz Klag przedstawiciel akcjonariusza EKO – SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Chrzanowie zadał pytanie:

1. dotyczące przyszłości Spółki w zakresie rozwoju sklepów i planów związanych z zamknięciem działających lokali,
Prezes Zarządu INTERSPORT  Polska S.A. udzielił odpowiedzi, wskazując, że każda lokalizacja badana jest osobno. Będzie analizowana działalność dotychczasowych lokalizacji w zakresie kontroli rentowności, sprawdzania wykorzystania zajmowanej powierzchni, jak również będą prowadzone działania prowadzące do optymalizacji wykorzystywanej powierzchni oraz negocjowania warunków najmu lokali. Prezes Zarządu oświadczył, że nie wyklucza również otwarcia nowych sklepów.

2. Następnie p. Mateusz Klag zadał pytanie jakie korzyści przyniesie reorganizacja powierzchni w zakresie kosztów ?
Prezes Zarządu Artur Mikołajko wskazał, że powierzchnia sklepów jest taka sama (zmniejszono wielkość powierzchni lokali) a otworzono nowe lokalizacje. Dodatkowo zmniejszono koszty energii. Dzięki temu udało się w ubiegłym roku zaoszczędzić około 1.000.000,00 PLN. 

3. Kolejne pytanie: Wzrosły przychody spółki w 2014 roku, ale koszty wzrosły więcej – czy to jest związane z np. robieniem promocji, co ma wpływ na marżę.  
Odp. Spółka celowo wprowadziła promocję produktów w celu poprawy płynności finansowej w skali roku.  Istotne jest że wyprzedaż towaru umożliwi pozbycie się stare towaru w I kwartale co umożliwi sprzedaż nowego towaru w IV kwartale na wysokiej marży.

4. Kolejne pytanie: Czy Spółka jest w stanie w II i III kwartale osiągać zyski?
Zdaniem Zarządu polityka związana z rozwojem towarów całorocznych i ich optymalnej sprzedaży ma na celu osiągnięcie takich wyników. W tym celu spółka optymalizowała grupy towarowe – sprzedaż grup całorocznych ciągle wzrastam, efektem tego jest wzrost sprzedaży w kwietniu i maju 2014 roku.


Załączniki
sport to the people