Transmisja WZA

Zapis transmisji on-line
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INTERSPORT Polska S.A.
w dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 10:00

sport to the people