Przejęcie sklepów 4Faces

Przejęcie sklepów 4Faces

Dnia 1 kwietnia br. INTERSPORT przejął prawa i obowiązki najemcy wynikające z umów najmu sklepów „4 Faces” zlokalizowaych w Warszawie (Galeria Północna), Katowicach (Galeria Katowicka) i Poznaniu (CH Avenida).


Ww. sklepy zostaną uruchomione pod szyldem INTERSPORT po ponownym otwarciu galerii handlowych.

sport to the people