Przychody niższe o 18%,

Przychody niższe o 18%,

Według wstępnych szacunków, w IV kwartale roku obrotowego 2019/2020 tj. od 1 stycznia do 31 marca 2020 r., łączne przychody netto ze sprzedaży Spółki wyniosły 49 188 tys. zł i były mniejsze o 18 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 59 983 tys. zł) - głównie za sprawą niższych o 41 proc. obrotów odnotowanych w marcu 2020 r.
Na łączne przychody ze sprzedaży wypracowane przez Spółkę w IV kwartale roku obrotowego 2019/2020 drastycznie wpłynęła sytuacja związana z rozwojem na terenie Europy i Polski pandemii koronawirusa COVID-19, co przedstawia poniższe zestawienie dynamiki obrotów w sklepach INTERSPORT zlokalizowanych w galeriach handlowych w ujęciu rok do roku:

• + 30 proc. - od 17-19 lutego br. wzrost sprzedaży, trwający sezon zimowy;
• - 10 proc. - od 20-22 lutego br. załamanie sprzedaży wynikające z ograniczenia zakupów klientów rezygnujących z zimowych wyjazdów zagranicznych np. do Włoch;
• - 33 proc. - od 24-29 lutego br. niepokojące informacje o zagrożeniu epidemicznym wpływające negatywnie na zachowania konsumenckie; ze względu na lęk i niepewną sytuację klienci ograniczali zakupy artykułów sportowych;
• - 41 proc. - od 2-7 marca br. nasilający się z dnia na dzień spadek sprzedaży;
• - 48 proc. - od 9-11 marca br. nasilający się z dnia na dzień spadek sprzedaży;
• - 68 proc. - 12 marca br. pogłębienie spadku sprzedaży;
• - 77 proc. - 13 marca br. dalsze pogłębienie spadku sprzedaży;
• - 100 proc. - od 14 marca br. całkowity zakaz prowadzenia działalności w galeriach handlowych.

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. Spółka INTERSPORT Polska S.A. wypracowała rok do roku:

a) niższą o 27 proc. sprzedaż w ujęciu LFL tj. na bazie porównywalnych sklepów - w wysokości 33 218 tys. zł (było: 45 789 tys. zł) - na co głównie wpłynął 72 proc. spadek sprzedaży LFL odnotowany w marcu br.;
b) mniejszą o 2 proc. sprzedaż realizowaną za pośrednictwem kanału internetowego („e-commerce”) - przy czym w styczniu i w lutym br. e-commerce wygenerował dwucyfrowe wzrosty obrotów, natomiast tylko w marcu br. spadek aż 35 proc.. W pierwszych dwóch dekadach marca 2020 r. Spółka odnotowała załamanie sprzedaży internetowej, natomiast w ostatniej dekadzie e-commerce powrócił do dwucyfrowych wzrostów (głównie w wyniku przekierowania sprzedaży prowadzonej dotychczas w sklepach stacjonarnych zlokalizowanych w galeriach handlowych na sprzedaż internetową). Wzrost ten nie pozwolił jednak odpracować spadku sprzedaży z pierwszych dwóch dekad miesiąca - stąd łączny wynik marca br. i całego okresu trwającego od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. w kanale e-commerce jest ujemny.

sport to the people