Przychody za II kwartał 2020-21

Przychody za II kwartał 2020-21

W II kwartale roku obrotowego 2020/2021 trwającego od 1 lipca do 30 września 2020 r., Spółka odnotowała łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 46.680 tys. zł, czyli o 17,0% niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 56.219 tys. zł). Dynamika obrotów za pośrednictwem kanału eCommerce wzrosła w tym okresie o 48 % i stanowiła 8,6 % udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.Na bazie porównywalnych sklepów tj. w ujęciu LFL w II kwartale roku obrotowego 2020/2021:
• traffic (ilość wizyt klientów w sklepach) spadł o 27% r/r,
• obroty netto były niższe o 21 % w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosły 30 526 tys. zł,
• Spółka poprawiła marżę procentową o ok.1 p.p.

Główne wzrosty sprzedaży odnotowano w kategoriach: rowery, łyżworolki i hulajnogi, turystyka tekstylia, zaś największe spadki w kategorii: pływanie, piłka nożna, torby i plecaki.

Narastająco w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2020 r. Spółka osiągnęła łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 81.913 tys. zł, czyli o 22,3% niższe w stosunku do analogicznego okresu (było: 105.484 tys. zł). Dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału eCommerce wzrosła w tym okresie o 80% i stanowiła 13,5 % udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.

sport to the people