Przychody za II kwartał 2021/2022

Przychody za II kwartał 2021/2022

W II kwartale roku obrotowego 2021/2022 tj. od 1 lipca do 30 września 2021 r., Spółka odnotowała łączne przychody netto ze sprzedaży Spółki wyniosły 56 177 tys. zł i były wyższe o 20,3%  w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 46 680 tys. zł). Masa marży 20 649 w odniesieniu do II kwartału roku obrotowego 2020/2021 wzrosła o 31%.

Na łączne przychody ze sprzedaży wypracowane przez Spółkę w II kwartale roku obrotowego 2021/2022 pozytywnie wpłynęła zmiana strategii Spółki w zakresie polityki handlowej oraz komunikacji marketingowej. Zdecydowanie głównym czynnikiem sukcesu jest konsekwentna poprawa marży do poziomu 46,7% (wzrost 5,3 p.p. w odniesieniu do II kwartału roku obrotowego 2020/2021) w obu kanałach sprzedaży.

 

W okresie od 1 lipca do 30 września 2021 r. Spółka wypracowała rok do roku:

a) w ujęciu LFL tj. na bazie porównywalnych sklepów obrót 32 070 tys. zł, marża 15 323 tys. zł, dynamika do analogicznego kwartału poprzedniego roku obrotowego (było: obrót 32 051 tys. zł, marża 13 473 tys. zł), obrót na podobnym poziomie, marża wzrosła o 13,7%.

b) sprzedaż realizowaną za pośrednictwem kanału internetowego („e-commerce”). Obrót 4 492 tys. zł, marża 1 732 tys. zł, dynamika do analogicznego kwartału poprzedniego roku obrotowego (było: obrót 3 035 tys. zł, marża 1 053 tys. zł ), obrót wzrósł o 48%, masa marży wzrosła o 64,4%.

 

Narastająco w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 106 484 tys. zł, czyli o 30% wyższe w stosunku do analogicznego okresu (było: 81 913 tys. zł).

sport to the people