Skuteczna strategia INTERSPORT

Skuteczna strategia INTERSPORT

W dniu 26 października 2021 r. sieć INTERSPORT Polska S.A. opublikowała szacunkowe wyniki po II kwartale roku obrotowego 2021/2022, w których podkreśla, że odnotowała zysk brutto na poziomie 1.872 tys. zł. Narastająco w okresie od 1 kwietnia do 30 wreśnia 2021 tj. w I półroczu roku obrotowego 2021/2022 Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży o 30% wyższe w stosunku do analogicznego okresu i wypracowała masę marży o 51,1% wyższą. Wzrosła również dynamika obrotów za pośrednictwem kanału eCommerce o 28,4%.

Spółka odnotowała r/r lepszy wynik finansowy dzięki zmianie polityki handlowej wynikającej z nowej strategii Spółki wprowadzonej w życie przez nowy Zarząd w kwietniu 2021r, poprawie marży procentowej o 3 p.p. oraz trwającej dyscyplinie kosztowej.

Są to spektakularne wyniki, najlepsze od 5 lat.

 Spółka według wstępnych szacunków w II kwartale roku obrotowego 2021/22 tj. od 1 lipca do 30 września 2021 r. znacznie poprawiła r/r wynik osiągając zysk brutto na poziomie 1.872 tys. zł (było: strata brutto: 2.702 tys. zł).

 

Spółka odnotowała r/r lepszy wynik finansowy dzięki poprawie marży procentowej o 3 p.p. oraz trwającej cały czas dyscyplinie kosztowej. Na poprawę wyników przychodowych wpłynęła również zmiana polityki handlowej wynikająca z nowej strategii Spółki.  

 

W II kwartale roku obrotowego 2021/2022 Spółka:

  • odnotowała łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 56.167 tys. zł, czyli o 20,3% wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 46.680 tys. zł);
  • wypracowała masę marży 20.642 tys. zł, czyli wyższą o 31,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 15.740 tys. zł);
  • w ujęciu r/r poprawiła o 4.388 tys. zł wynik EBITDA, który wyniósł obecnie 2.001 tys. zł, zaś w analogicznym okresie ubiegłego roku był na poziomie -2.387 tys. zł;
  • osiągnęła wzrost o 48% dynamiki sprzedaży za pośrednictwem kanału eCommerce, który stanowił 11% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.

 

Narastająco w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. tj. w I półroczu roku obrotowego 2021/2022, Spółka osiągnęła łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 106.474 tys. zł, czyli o 30% wyższe w stosunku do analogicznego okresu (było: 81.913 tys. zł) i wypracowała masę marży 35.552 tys. zł, czyli wyższą o 51,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 23.525 tys. zł). Dynamika obrotów za pośrednictwem kanału eCommerce wzrosła w tym okresie o 28,4% i stanowiła 15% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.

 

Według wstępnych szacunków w I półroczu roku obrotowego 2021/2022, Spółka wypracowała zysk brutto na poziomie 623 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku Spółka osiągnęła stratę brutto na poziomie 6.584 tys. zł. Należy zaznaczyć, że uzyskany wynik za pierwsze półrocze jest najlepszym od 5 lat.  

 

1.                  Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, a ich obliczenia zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu. Publikacja ostatecznego raportu finansowego za I półrocze roku obrotowego 2021/2022 planowana jest 27 grudnia 2021 r. po weryfikacji danych przez biegłego rewidenta.

sport to the people