Szacunkowe wyniki po Q3

Szacunkowe wyniki po Q3

Spółka w III kwartale roku obrotowego 2019/2020 tj.od 01.X. do 31.XII.2019 r.wypracowała łączne przychody netto w wysokości 54.045 tys. zł, czyli o 12,0% wyższe w stosunku do analogicznego okresu(było: 48.246 tys. zł)i zmniejszyła stratę brutto o 47,2 % do wysokości 1.671 tys. zł(było: 3.163 tys. zł).W III kwartale roku obrotowego 2019/2020 Spółka osiągnęła wzrost obrotów e-commerce o 44,0% i wzrost sprzedaży hurtowej poza sklepami. Na bazie porównywalnych sklepów, Spółka odnotowała obroty niższe o 5,5% i jednocześnie poprawiła marżę procentową na sklepach o 3,2 p.p. W III kwartale roku obrotowego 2019/2020 powierzchnia handlowa sieci INTERSPORT Polska S.A. została ograniczona o 2,7% i wynosi obecnie 27.007 m2.

Narastająco od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. Spółka wypracowała łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 159.529 tys. zł, czyli o 19,2% wyższe w stosunku do analogicznego okresu (było: 133.872 tys. zł). Dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału eCommerce wzrosła w tym okresie o 49,0% i stanowiła 6,2 % udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, a ich obliczenia zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu. Publikacja ostatecznego raportu finansowego za III kwartał roku obrotowego 2019/2020 planowana jest 20 lutego 2020 r.

sport to the people