Trend sprzedaży w górę,

Trend sprzedaży w górę,

W uruchomionych sklepach INTERSPORT nadal utrzymuje się trend wzrostowy sprzedaży. W czerwcu br. Spółka odnotowała dynamikę obrotów na poziomie -12,6% rdr, co oznacza wzrost o 10.7 p.p w stosunku do maja br..


W I kwartale roku obrotowego 2020/2021 Spółka prowadziła działalność w utrudnionych warunkach wynikających z wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19. Stopniowe odbudowywanie sprzedaży prezentuje poniższe zestawienie dynamiki obrotów w ujęciu rok do roku:

1. Od 1 kwietnia do 3 maja br. (zakaz prowadzenia działalności w galeriach handlowych; prowadzona była tylko sprzedaż e-com; traffic w sklepach na poziomie –99,9%) :

  • łączna sprzedaż (sklepy, e-com) -86,9%
  • sklepy porównywalne LFL -99,9%
  • e-com +104,7%
2. Od 4 - 31 maja br. (uruchomienie sklepów zlokalizowanych w galeriach handlowych i stopniowe odbudowywanie sprzedaży; traffic w sklepach porównywalnych na poziomie –38,6%) :
  • łączna sprzedaż (sklepy, e-com) -23,3%
  • sklepy porównywalne LFL -35,8%
  • e-com +120,0%
3. Od 1 - 30 czerwca br. (poprawa trendu sprzedaży - pomimo, że handel w reżimie sanitarnym nie zachęcał klientów do zakupów w galeriach handlowych; traffic w sklepach porównywalnych na poziomie –27,6%) :
  • łączna sprzedaż (sklepy, e-com) -12,6%
  • sklepy porównywalne LFL -21,6%
  • e-com +100,4%
Obserwując w czerwcu br. utrzymujący się wzrost trendu sprzedaży, Spółka przewiduje dalszą poprawę obrotów w kolejnych miesiącach.

sport to the people