Uruchomienie środków PFR

Uruchomienie środków PFR

W dniu 4 marca br. zostały uruchomione dla INTERSPORT środki finansowe w wysokości 25.000.000 zł przyznane na okres 4 lat w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm”.Zgodnie z Umową Pożyczki, przyznane środki finansowe zostaną wykorzystane przez Spółkę wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności, w tym na kapitał obrotowy, a w szczególności w celu:

  • regulowania zobowiązań handlowych Spółki;
  • regulowania wynagrodzeń wobec pracowników Spółki oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z osobami związanymi ze Spółką umową przewidującą stałą współpracę, dla których Spółka jest głównym kontrahentem;
  • zakupu towarów i materiałów (w tym zaliczek na zakup towarów i materiałów) lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu wytwarzanego lub usługi świadczonej w ramach zwykłej działalności operacyjnej Spółki;
  • regulowania zobowiązań publiczno-prawnych, w tym Podatków Spółki.

sport to the people