Zamknięcie sklepów INTERSPORT w galeriach handlowych.

Zamknięcie sklepów INTERSPORT w galeriach handlowych.

Od 20 marca do 9 kwietnia br. sieć INTERSPORT jest zmuszona zamknąć w całej Polsce sklepy zlokalizowane w galeriach handlowych. Spółka będzie prowadziła sprzedaż za pośrednictwem kanału e-commerce oraz sprzedaż hurtową z magazynu centralnego.
W związku z ogłoszeniem w dniu 17 marca br. kolejnych restrykcji wynikających z trwającego w Polsce stanu epidemii COVID-19, Spółka INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („INTERSPORT”) informuje, że od 20 marca do 9 kwietnia br. zmuszona jest zamknąć sklepy INTERSPORT zlokalizowane w galeriach handlowych w całej Polsce. Łączna powierzchnia handlowa zamkniętych sklepów stanowi 98% sieci sprzedaży INTERSPORT.

W wyżej wymienionym okresie sieć INTERSPORT będzie prowadziła sprzedaż za pośrednictwem kanału e-commerce oraz sprzedaż hurtową z magazynu centralnego. Pomimo to, kolejny lockdown uniemożliwiający Spółce prowadzenie działalności, bez zapewnienia odpowiedniego wsparcia rządowego, negatywnie wpłynie na wyniki finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2021 roku.

sport to the people