Zawarcie umowy z PFR

Zawarcie umowy z PFR

W dniu 28 września 2020 r. INTERSPORT zawarł z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę Pożyczki Płynnościowej w maksymalnej wysokości do kwoty 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) przyznanej na okres 4 lat w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm” na zasadach i z zastrzeżeniem warunków wskazanych w Umowie Pożyczki.


Szczegóły w raporcie bieżącym nr 44 z dnia 28 września 2020 roku.

sport to the people